Kateřina Látalová
Daniela Stabrawa Saranová

Legalsy – nová forma propojení maminek právniček a advokátních kanceláří

Legalsy je nový koncept na českém trhu, který právním profesionálům umožňuje pracovat flexibilně, a firmám a advokátním kancelářím využívat služeb právníků dle jejich potřeb a bez zbytečných nákladů navíc. Legalsy umožňuje právním profesionálům pracovat na principu freelancerů a na projektové bázi, bez nutnosti mít stálé klienty.

Právě díky flexibilitě je Legalsy velmi atraktivní pro právníky – rodiče malých dětí. Typicky takový freelancer pracuje 10 – 20 hodin týdně, je stále v kontaktu se svou prací a právním prostředím, ale zbývá mu čas na rodinu. Pro firmu nebo advokátní kancelář Legalsy zajistí experta s požadovanou zkušeností, ale za nižší náklady.

Slovo, které se na i českém pracovním trhu skloňuje stále častěji, je flexibilita a ta je právě hlavní výhodou Legalsy. Na jedné straně umožňuje právníkům mít zajímavou a různorodou práci a zároveň nemuset pracovat dlouhé hodiny každý den a na druhou stranu umožní advokátní kanceláři nebo firmě si najmout krátkodobě právníka, aby s ním mohli kdykoli ukončit spolupráci, jakmile daný projekt skončí nebo by ho jinak nevytížili.

,,Za vznikem Legalsy je kombinace našeho příběhu a také inspirace modelem, který už několik let úspěšně funguje na právním trhu v USA a Velké Británii. Věříme, že právě teď nastal čas přivést tento model spolupráce businessu s právními profesionály i do českého právního prostředí.“ upřesňují Katka a Daniela, zakladatelky Legalsy.

V koncept Legalsy věříme hlavně proto, že samy žijeme podobnou zkušenost a víme, že za:

  •  je velmi těžké mít plnohodnotnou kariéru v advokacii a malé děti
  • je dobré učit české firmy pozitivnímu přístupu k flexibilitě a k alternativnímu využívání pracovní síly, ve finále jim to přinese jen benefity.

Jak navazují spolupráci?

,,Pokud jde o spolupráci Legalsy s právníky – většinou se nám ozývají samy advokátky/advokáti, kteří mají malé děti a nemohou nebo nechtějí pracovat na plno, ale možnost vykonávat právní profesi flexibilně je atraktivní i pro ty, kteří prostě nechtějí trávit dlouhé hodiny v kanceláři.“ vysvětlují děvčata , jak navazují spolupráci.  

Pro rodiče malých dětí je Legalsy výhodou v tom, že mohou pracovat dle svých (nejen) časových možností a efektem je pak to, že neztrácí kontakt s pracovním prostředím a snižuje se tak pověstný „pay“ a „career“ gap.

Kdo jsme?

Daniela vystudovala práva a po ukončení studia nastoupila do velké advokátní kanceláře, kde splnila téměř 3 roky koncipientské praxe, než otěhotněla. Nyní má dvě dcery, 6 a 3 roky. Když byly starší dceři dva roky, žili s mužem v Londýně, a právě tam se zrodil nápad přenést model právníků – freelancerů do České republiky.

Když byl Katčině dceři jeden rok, chtěla se vrátit do práce na částečný úvazek, na svoje místo Legal a Public Affairs manažerky. Bohužel se její vůle nesetkala s nadšením ve firmě, Katka tak měla prostor založit s Danielou Legalsy a snaží se šířit myšlenku work-life balance skrz Legalsy dál.

Proč M.arter?

,,Spolupráci s M.arter  jsme si vybraly proto, že se nám líbí vaše vize, kdy se snažíme udržet profesionály v kontaktu s pracovním prostředím. To je i vize Legalsy, která vidí trochu ztracený potenciál ve chvíli, kdy mají právničky malé děti a nemohou nebo nechtějí pracovat na plný úvazek. Tak vzniká pay (a career) gap i v tomto elitním odvětví. Právě Legalsy chtějí těmto profesionálkám zprostředkovat kontakt s pracovním prostředím, možnost si přivydělat a pracovat podle jejich možností. Zároveň přináší výhodu pro firmy a advokátní kanceláře, kdy jim dodají experta na příslušnou oblast a firma tím ušetří a nemusí nabírat člověka na stálo.“ Objasňují zakladatelky Legalsy spolupráci s M.arter.

Jak se s nimi spojíte?

Kateřina Látalová - katerina@legalsy.cz +420 731 136 087
Daniela Stabrawa Saranová - daniela@legalsy.cz +420 777 604 155