Petr Kouble

Pohádkový příběh dvou králů aneb značky vládnou svému světu

Bylo, nebylo. Za devatero horami a devatero řekami leželo… Abychom mohli v pohádkovém příběhu pokračovat, je třeba si úkoly na dlouhou cestu sepsat a ty při budování království na paměti mít: 1. vol pečlivě, kde se usídlíš, 2. poznej svůj lid a vyber si oddané měšťany 3. jejich potřeby na paměti měj a ty naplňuj 4. mluv a konej tak, aby lid tvou výjimečnost vnímal 5. kontroluj, zda lid rozumí tvému konání a má tě stále v oblibě.

 

Bylo, nebylo. Za dvanáctero ryzími horami a desatero ráznými řekami ležel kraj tuze rázovitý. Centrem toho kraje byla malebná víska jménem Nošovice a v ní pevnost, kterou místní nazývali pivovar. V ní sídlil král Radegast, kterého lid jeho si považoval. 

 Byl to totiž král přímý, nezdolný a houževnatý. O svůj lid dobře se staral, spoustu překážek s ním překonal a nejednu vítěznou hořkou bitvu vybojoval. S každou další výhrou v boji si ho lid více cenil. Až jako boha začal ho po všech hořkých vítězstvích vnímat. Krajem se ustálilo jedno pořekadlo s Radegastovým životem související: Život je hořký. Bohudík.

Radegast měl syna, kterého dle svého přístupu k životu vychovával. Jeho syn jméno po svém otci částečně podědil. Jmenoval se Radegast Birell. Rostl jak z vody a neustále se učil novým věcem, které jeho otec-bůh neuměl. 

Naučil lid řídit povoz a dovézt posádku bez potíží kdykoliv na místo určení. S lidem i k polední hostině usedal neb večer ho bylo potřeba jen pro klábosení mezi vozataji. Zkrátka cesty otce a syna se začaly rozdělovat. Radegast Birell už o nadlidskou božskou sílu nestál a bitvám se vyhýbal. Když překročil jeho věk 18 let, vydal se na zkušenou hledat své štěstí do světa českého království, kde lid tolik na boj nedbal.

A tam vedlo se mu výtečně. Lid v celém českém království si rychle naklonil na svou stranu. Dalo se s ním bez problémů dát do řeči, protože jazyk se mu nikdy nemotal. Nehrozily s ním žádné půtky a bojůvky, neb agresivity nepoužíval. Postupem času i jeho božský .

původ jakoby se začal vytrácet. Aby ukázal v celém království svou otevřenost, vyměnil obrněný povoz za bicykl. Dokonce i s lidem občas i po luzích a hájích popoběhl. Postupně začal ztrácet svou božskou hořkost zděděnou po svém otci. Našel si pozemskou ženu ošlehanou přírodou a s tou osladil svůj životní přerod: z hořkého statného syna boha k osvěžující životu plného pohybu a přírodního ovoce.

Nové životní příběhy začaly se psát a samostatné kapitoly životů Radegasta a Birellu začaly vznikat.

Na minulost už nehleděli a žili si dál po svém. Každý z podstaty pro své království a to, co jeho lid potřebuje. Radegast vládl silou ducha pravého muže, zatímco Birell svěže hlásal „povaleči do pohybu.“ A pokud víme, tak ve svých královstvích žijí takto šťastně až dodnes.

Dle pohádky „Bylo, nebylo.“ jsem vystavil parafrázi životního příběhu dvou pivních značek, které společně vyrostly, ale jejich cesty se rozdělily. Na společném workshopu si postavíme základy příběhu vašich značek a 

vašeho království. Podíváme se, které království si zvolit (rozuměj trh, region ad.), jak najít, co lid potřebuje (cílová skupina a její potřeby), jak lidu ukázat Vaši jedinečnost (racionální & emociální benefity), a také to, jak se to celé spojuje v myslích Vašeho lidu (positioning a unikátní hodnotová propozice). Řekneme si i základy k tomu, jak mluvit a konat, aby Vám lid rozuměl a v srdci Vás vždy měl.

Pozn. Autor byl za svého pracovního života zodpovědný za život a příběhy značek Radegast i Birell.

Autor:  Petr Kouble

Marketing & Business Development