Asistentka Back office Zajišťujeme profesionální a komplexní řízení legislativních povinností od BOZP a PO, odpadového hospodářství i pracovně-právních vztahů. Přístup k řízení agendy nastavujeme pro každou firmu individuálně tak, abychom zohlednili vaše preference,...