Sorting by

×

Praktické právní rady nejen pro rodiče malých dětí

Drahomíra Němcová
Odhadovaná doba čtení 4 minuty

Při hledání práce jste narazili na zajímavou nabídku. Někdy stačí poslat životopis a dorazit na pracovní pohovor, abyste místo dostali právě vy.

Jenže jsou i takové pozice, kdy firmy chtějí něco navíc jako: motivační dopis nebo reference od předchozích zaměstnavatelů. Tohle už může zabrat více vašeho času, ale je logické, že když chcete místo získat, musíte vynaložit větší úsilí a ukázat tak svůj skutečný zájem.

Při hledání práce se můžete setkat i s několikakolovými konkurzy. Výběrová řízení jsou pak časově náročná a mohou zahrnovat psychologický test, nebo test na prověření znalostí. Záleží tak na vás jako uchazeči, jestli máte chuť si tímhle kolečkem projít, protože vynaložený čas a energii vám nikdo nevrátí.

Na některých pozicích po vás budou chtít v  rámci výběrového řízení vypracovat projekt. Zvlášť se s nimi můžete setkat v oborech, kde je třeba být kreativní nebo mít jasnou vizi a představu o vedení lidí či celých oddělení.

Komu bude patřit vypracovaný projekt? A má uchazeč nárok na nějakou finanční odměnu? 

Rozhodně platí, že když projekt vypracujete a dáte si na něm záležet, ukážete, že máte o pracovní pozici zájem.  Navíc prokážete, že váš životopis není jen smyšlená pohádka, ale že své nabyté dovednosti umíte využít v praxi.

Jaký úkol vás při pracovním pohovoru může čekat?

Záleží na tom, o jakou práci se ucházíte. 

U manažera očekávejte požadavek na vypracování byznys plánu nebo plánu na vedení firmy. U markeťáka to může být například konkrétní marketingová kampaň šitá na míru. 

U kreativních pozic jako jsou designér nebo grafik očekávejte zpracování návrhu vizuálu webu nebo produktu. 

A u copywritera to bude samozřejmě napsání originálního textu dle zadání. 

Jistě nebudete litovat času, energie a vaší invence, pokud si vás zaměstnavatel nakonec vybere a místo vám dá. Co když ale neuspějete?

Stává se, že jakmile svoje “dílo” odevzdá neúspěšný kandidát svému potenciálnímu budoucímu zaměstnavateli k posouzení, ztrácí nad ním kontrolu. 

Máte rádi plánování? Někdo ano, někdo ne a někdo ani neví, proč by to měl vůbec dělat. Já osobně plánování miluji a ještě více zapisování a rozkreslování na papír.

V zásadě máte dvě možnosti, jak postupovat, abyste pak nebyli zklamaní:

A) První možností je netrávit nad projektem zbytečně moc času. Pokud byste pak svůj projekt “nechali” potenciálnímu zaměstnavateli, nebude pro vás znamenat velkou ztrátu.

B) Jste si vědomi, že jste autorem díla a budete s potenciálním zaměstnavatelem aktivně řešit, zda může nebo nemůže vaše dílo použít. Pokud totiž vypracujete projekt, který je vaše vlastní originální dílo, stáváte se autorem podle autorského zákona.

Autorské dílo je totiž, podle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.), jakékoli původní literární, umělecké nebo vědecké dílo vyjádřené v objektivně vnímatelné podobě. 

Autorské dílo je tedy podle § 2 autorského zákona mj. dílo:

 • umělecké
 • vědecké
 • literární 
 • hudební
 • dramatické
 • hudebně dramatické
 • choreografické
 • pantomimické
 • fotografické
 • audiovizuální
 • kinematografické
 • výtvarné
 • malířské
 • grafické
 • sochařské
 • architektonické
 • kartografické
 • počítačový program.

Autorské dílo není nápad nebo myšlenka! Autorské dílo není něco, co je jen v naší hlavě. Musí být vyjádřené v objektivně vnímatelné podobě. To znamená, že je napsané na papíře, v souboru na počítači, vyryté do kamene apod. Všechna autorská díla (s výjimkou počítačových programů a fotografií) musí být originální, jedinečná. Počítačové programy a fotografie (nebo výtvory vzniklé podobně jako fotografie) musí být alespoň původní, když už nejsou úplně jedinečné. Je to proto, že vytvořit skutečně jedinečný počítačový program nebo fotografii v dnešní době není úplně jednoduché.

Důležité je proto nejdřív posoudit, že se skutečně jedná o takovéto autorské dílo. Vlastníkem všech práv jste vy. A nikdo jiný nemůže bez vašeho svolení s dílem disponovat: nemůže jej použít bez vašeho svolení, nemůže ho upravovat, vydávat za svoje apod. 

Ani společnost, která projekt jako úkol v rámci výběrového řízení zadala, nemá právo s ním dál nakládat jen tak. 

Některé firmy jsou si tohoto úskalí vědomy a raději za projekt vytvořený v rámci výběrového řízení vyplácí honorář. A to i v případě, že si kandidáta nevyberou… Typický příklad je v podobě designerských návrhů nebo jiných technicky náročnějších úkolů.

Takových firem je ale stále dost málo. Počítejte tedy spíš s tím, že za svůj projekt v rámci výběrka zaplaceno nedostanete. Rozhodně ne automaticky. 

Co s tím, když váš projekt je autorský?

Ještě před vypracováním úkolů doporučujeme zeptat se, co pak bude s projektem, pokud neuspějete. Ukážete tím, že víte, na co máte právo.

Firma vám jistě nějak odpoví. I přesto, že vás bude přesvědčovat, že určitě projekt nevyužije pro sebe, chtějte to písemně: stačí se mailem zeptat a požadovat mailovou odpověď, že váš projekt nevyužije pro vlastní podnikání. 

Z pohledu práva je ideální mít v ruce písemnou dohodu (smlouvu) o tom, jak bude s projektem pro futuro naloženo. Bude obsahovat soupis práv a povinností: jestli projekt smí firma použít a za jakých podmínek a jaká bude případná kompenzace. 

Musíme však zároveň varovat: smlouva je jedna věc, druhá je prokázat její porušení. Prokázat, že firma váš projekt protiprávně použila, může být složitější. Bylo by zapotřebí pravidelně sledovat výstupy firmy a porovnat s tím, co váš projekt obsahoval. 

Co když firma na otázky ohledně následného využití projektu nechce odpovědět? 

Je možné, že se firma bude tvářit dotčeně: pak záleží na vás, jestli to risknete a projekt bez záruky na kompenzaci vypracujete. Možná je to vaše vysněná práce a stojí vám to za to.

Druhou možností je zkusit se s firmou domluvit, že projekt dělat nemusíte. Můžete jí místo toho nabídnout:

 • své  portfolio (předložit články, dosavadní kampaně),
 • jinak ukázat své kvality bez toho, abyste museli tvořit nový projekt (certifikáty, doporučení odborníků nebo dřívějších zaměstnavatelů/spolupracujících firem).

Zákoník práce bohužel neříká, co všechno může být součástí pohovoru, ani jestli může uchazeč v případě složitých úkolů požadovat nějaké peníze. Jediné mantinely přijímacího řízení jsou v antidiskriminačním zákoně. 

právní rada emailem

Poznámka na závěr: Ať už se rozhodnete úkol / případovou studii pro možného zaměstnavatele vypracovat, nebo ne, vždy je klíčové znát svá práva. Informace jsou moc, jak se říká. U znalosti práva to platí dvojnásob.

Pokud si práci právě hledáte, podívejte se rovnou do naší databáze práce. Prověření zaměstnavatelé nabízí všechny výše uvedené možnosti spolupráce.

Hodně štěstí při hledání ideální práce!

Zaujalo vás téma vypracování úkolů v rámci výběrového řízení? Odpověděl vám článek na vaše dotazy? Pokud ano, neváhejte ho přeposlat kamarádkám, které řeší to samé. Jestli vás tíží další otázky, můžete je přidat v naší online komunitě proaktivních rodičů z celé ČR: Rodičovská není brzda.

Tento článek je ryze informativní a nejedná se o poskytování právních rad.

Sledujte webové stránky Marter i sociální sítě facebook, InstagramLinkedIn. O veškerém dění v týmu M.arter vás informujeme průběžně v našem newsletteru. Budete tak v obraze, jaké programy a tipy pro vás připravujeme.

Kdo je Drahomíra Němcová

Michaela Staňková

Nikoho nepřekvapilo, že Draha vystudovala Právnickou fakultu v Olomouci, protože už od mala chtěla pomáhat lidem s řešením jejich právních problémů. Před dětmi pracovala jako firemní právník v soukromé televizi, kde pochopila, co obnáší komunikace s kreativci.

Je vdaná, zatím mají 2 děti a rodičovskou považuje za obrovskou školu emoční inteligence a osobního růstu.

Miluje latino a tanec obecně. Kdysi jí její učitelka zpěvu přemlouvala ke studiu na konzervatoři. Zpěv si nechala jako koníček.   

Během rodičovské přemýšlela, jak pomoct rodičům získat zpět sebevědomí a v klidu opět vplout do pracovního procesu. Když poznala komunitu M.arter, stala se ambasadorkou a píše právní články nejen na náš blog.

KONTAKTY:

  Na článku spolupracovala redaktorka blogu Gabriela Kašparová.