Jak se (s)právně vrátit po rodičovské do práce?

Touha po flexibilnějších pracovních podmínkách už několik let rezonuje českým pracovním trhem.

Téma sladění práce a osobního života je v době covidové stále aktuálnější.

E-book volně ke stažení