Sorting by

×

Praktické právní rady nejen pro rodiče malých dětí

Drahomíra Němcová
Odhadovaná doba čtení 4 minuty

Končí vám mateřská, ale na plný pracovní úvazek se ještě necítíte. Těšíte se do práce, potřebujete změnu prostředí i mentální restart, ale vidíte, jak vám ta miminka rostou před očima a chcete si ten krásný předškolní věk s nimi užít co nejvíce. A tak hledáte kompromis – práci na zkrácený úvazek. 

Našla jste zajímavou nabídku práce jen na pár hodin týdně? Zkontrolujte si o jakou formu spolupráce se vlastně jedná. 

Sen mnoha žen-matek vracejících do práce je najít si takovou práci, kde mohou pracovat jen  několik hodin týdně a k tomu mít neomezený Home-Office.

Upřímně vám přeji, abyste takovou práci snů našla. Ale mám pro vás právní radu – zjistěte si nejdřív, o jaký pracovní poměr se jedná. Zda jde o práci na pracovní poměr, některou z možných pracovních dohod (mimo pracovní poměr) nebo dokonce spolupráci na IČO.

Každá z těchto variant má svoje PRO a PROTI. Každý typ pracovního úvazku je vhodný jinou životní fázi (student, rodič malého dítěte apod.).

Jaké jsou vaše priority?

A) Chci klasický pracovní poměr, který se počítá na důchod, budu mít stabilní práci a všechny výhody zaměstnance.

V takovém případě hledáte pracovní poměr s pracovní smlouvou. V inzerátech ho najdete uvedený jako hlavní pracovní poměr (HPP).

V názvu smlouvy se uvádí “pracovní poměr” nebo “pracovní smlouva”.

Tento typ zaměstnání vám, jako zaměstnanci, dává největší ochranu: máte nárok na dovolenou (počet dnů dovolené bude záviset na výši úvazku), v případě potřeby můžete čerpat dávky nemocenského pojištění (můžete jít na nemocenskou, dostanete ošetřovné atp.). V zákonem stanovených situacích (jako je třeba mateřská nebo rodičovská dovolená) vás nemůže zaměstnavatel vyhodit.

Zaměstnavatel se vás obecně docela těžko zbavuje. Může vám dát výpověď jen z několika výslovně zákonem stanovených důvodů. Navíc výpovědní doba je poměrně dlouhá, 2 měsíce. Dost na to začít si hledat jinou práci.

Zaměstnavatel vám taky nemůže dát míň peněz, než je minimální mzda (ta se čas od času zvyšuje). Dokonce se můžete odvolat na tzv. zaručenou mzdu. To jsou minimální částky podle náročnosti, namáhavosti a odpovědnosti práce.

Víc o její výši a kategoriích najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zaměstnavatel za vás automaticky odvádí platby na zdravotní a sociální pojištění, tím jsou jeho mzdové náklady na zaměstnance vyšší. Možná i proto se občas zaměstnavatel snaží uchazeče o zaměstnání přesvědčit, ať raději uzavřou některou z dohod. U klasického pracovního poměru má zaměstnavatel  řadu dalších povinností a nákladů. Včetně povinnosti držet vám místo, pokud jste právě na mateřské nebo rodičovské dovolené. Tato povinnost u dohod neplatí.

Plný úvazek je stanoven na 40 hodin týdně. HPP můžete mít i na zkrácený úvazek: nejen poloviční, ale třeba i 0.25 (tj. 10 hodin týdně). Záleží na domluvě se zaměstnavatelem.

Máte rádi plánování? Někdo ano, někdo ne a někdo ani neví, proč by to měl vůbec dělat. Já osobně plánování miluji a ještě více zapisování a rozkreslování na papír.

B) Chci větší volnost, nevadí mi, že nebudu mít všechny výhody zaměstnance, chci si uspořádat pracovní dobu víceméně svobodně.

Pro vás může být výhodnější dohoda o provedení práce (DPP) nebo dohoda o pracovní činnosti (DPČ). Jsou to flexibilnější formy práce, snadno se ukončují, nejsou tolik svázané přísnými pravidly.

Také tyto dohody musí být uzavřené písemně, stejně jako pracovní smlouva.

Na druhou stranu – co si výslovně nevyjednáte před podpisem dohody se zaměstnavatelem, tak to nebudete mít. Vyjednejte si dopředu nárok na: dovolenou*, odstupné nebo ochrannou dobu (nejste chránění před výpovědí). Pokud uvažujete o dalším potomkovi, vězte, že vám (ze zákona) nebude nikdo držet místo.

Nepřehlédněte významný rozdíl oproti HPP a tím je ukončení  dohody: u obou typů dohod je výpovědní doba poměrně krátká – pouze 15 dní. Jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec mohou vypovědět smlouvu bez uvedení důvodu.

*Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo v roce 2023 novelu zákoníku práce, která by mohla zavést nárok na dovolenou i “dohodářům”. Rozdíly mezi pracovním poměrem a dohodami by se tím hodně zmenšily. V době publikování tohoto článku zatím nebyla novela schválena. 

Není dohoda jako dohoda

Obě dohody mají hodně společného, ale v zásadních věcech se podstatně liší: účelem, pro který jsou uzavírané, a počtem hodin, které můžete v rámci kalendářního roku odpracovat.

Dohoda o provedení práce (DPP)

DPP byla původně zamýšlená jako práce při zařizování jednorázové záležitosti. Např. sezónní práce, brigáda před Vánoci. Cílem je vykonat konkrétní zadaný úkol. 

Z toho důvodu můžete u jednoho zaměstnavatele za rok odpracovat maximálně 300 hodin. Pro představu to v průměru vychází na 25 hodin měsíčně, pokud byste na úkolu pracovala každý měsíc v roce stejný počet hodin.  

Limit 300 hodin platí pro každého jednoho zaměstnavatele zvlášť. Můžete tak mít sjednaných více DPP u různých zaměstnavatelů. 

Do dohody se vždycky uvádí dílo nebo konkrétní pracovní úkon, nikoli obecné vymezení profese. Nemusí být uvedené místo výkonu práce ani další náležitosti pracovního poměru.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Hodně se podobá polovičnímu úvazku, protože můžete pracovat maximálně 20 hodin týdně. Na rozdíl od klasického zkráceného úvazku můžete v jednotlivém konkrétním týdnu pracovat i více hodin, jen musíte splnit maximum 20 hodin průměrně za celý rok (nebo za kratší dobu, podle domluvy se zaměstnavatelem). Rozložíte si pracovní dobu podle svého uvážení – samozřejmě v mezích toho, co po vás bude zaměstnavatel požadovat.

Dohody a pracovní doba

Zákoník práce neuvádí , že u pracovních dohod musí být přesně dané, od kolika do kolika pracujete. Bohužel to někteří zaměstnavatelé zneužívali a často chtěli úkol splnit tzv. na zavolanou. Nová směrnice EU (dosud není zapracovaná do českého zákona) to mění: zaměstnavatel bude moci požadovat práci jen v předem vymezených “referenčních” hodinách a dnech. Dostatečně dopředu bude muset informovat o pracovním úkolu, aby nebyl zaměstnanec pod přílišným tlakem na jeho splnění. Pokud by pracovní úkol zadal pozdě, můžete jeho splnění odmítnout bez jakékoliv sankce.

Dohody a finance

Minimální mzda platí i pro tzv. dohodáře. Zaručená mzda už nikoliv! I za kvalifikovanou odbornou práci tak můžete tak dostat nižší finanční ohodnocení, než v případě klasického pracovního poměru.

Zajímavé u dohod je jejich daňové zatížení: pokud nepřesáhnete limit 10 000 Kč u DPP a 4 000 Kč u DPČ, neodvádíte daň z příjmu a zaměstnavatel do ní nezapočítává ani žádné další odvody. 

Má to však  svá úskalí: v případě, že limity nepřekročíte a ze mzdy se nestrhnou žádnou odvody, logicky se příjem nemůže započítat do důchodu a nemáte nárok ani na dávky nemocenského pojištění. Toto hledisko zvažte při volbě spolupráce.

Když za vás odvádí stát zdravotní pojištění (ne ale sociální)

V některých případech není problém, že se neodvádí odvody na zdravotní pojištění. A to tehdy, když za vás platby na zdravotní pojištění odvádí stát, pokud:

  • dostáváte rodičovský příspěvek;
  • jste na mateřské nebo rodičovské dovolené.

Odvody na sociální pojištění (tj. důchodové, nemocenské a na politiku zaměstnanosti) ale tímto kryté nejsou.

V určité fázi života to nemusí být problém – pokud pečujete o dítě do 4 let věku, pak nemáte povinnost platit odvody na sociální pojištění vůbec.

Spolupráce na IČO

Ne všichni vám nabídnou pracovní poměr nebo některou z dohod. Chtějí spolupráci na živnostenský list, na IČO.

Pokud taková spolupráce vypadá spíš jako vztah zaměstnance a zaměstnavatele (organizuje vám pracovní čas, dává pomůcky, musíte být u něj ve firmě apod.), dejte si pozor! Zaměstnavatel se možná chce vyhnout povinnostem jako je BOZP, odvody atp. Hrozí mu i pokuta za tzv. švarcsystém, kdy se o vztah na živnost jedná jen naoko. Nenechte se využívat!

Pokud jste se dobrovolně rozhodla, že chcete pracovat na živnost, jste vlastně dodavatelem služby nebo práce pro objednatele – ne zaměstnancem. Je tedy na vás přijmout nebo nepřijmout nabídku práce, organizovat si svůj čas, stanovit si cenu.

Všechny odvody si pak řešíte sama. Nemáte nárok na dovolenou, tu si plánujete sama. Musíte si sama zajistit prostor pro práci (třeba hub nebo Home-Office) a ostatní podmínky pro výkon práce. Práce na IČO však může přinášet i své výhody. Zvážit si PRO a PROTI musíte opět vy sama.

Jak se tedy ve všem vyznat?

Při rozhodování, zda práci na HPP nebo DPP / DPČ či ŽL zvažte:

  • Jaký jste typ člověka, jaký je váš mindset? Jste podnikavá, nebo máte raději jistotu zaměstnavatele?
  • Kolik času a prostoru na práci máte? Spolupráce na IČO znamená i vedlejší povinnosti, musíte si zajišťovat i to, co za vás v běžném zaměstnání udělá firma (daňové, organizační, domlouvání zakázek).
  • Jaký model péče o děti preferujete? Bude vám více vyhovovat Home-office, když jste doma s malými dětmi? Na ŽL si zpravidla v přepočtu na hodinu vyděláte více, ale není v tom započítaná doba, kdy nebudete pracovat (dovolená), ani vaše další náklady na výkon práce.
právní rada emailem

Poznámka na závěr: Pracovat na kratší úvazek je pro rodiče malých dětí skvělá příležitost, výše mzdy se však může negativně projevit ve výši důchodu. Záleží na tom, jak dlouho a za jakou částku na částečný úvazek pracujete.

Pokud si práci právě hledáte, podívejte se rovnou do naší databáze práce. Prověření zaměstnavatelé nabízí všechny výše uvedené možnosti spolupráce.

Hodně štěstí při hledání ideální práce!

Zaujalo vás téma flexibilních pracovních úvazků? Odpověděl vám článek na vaše dotazy? Pokud ano, neváhejte ho přeposlat kamarádkám, které řeší to samé. Jestli vás tíží další otázky, můžete je přidat v naší online komunitě proaktivních rodičů z celé ČR: Rodičovská není brzda.

Tento článek je ryze informativní a nejedná se o poskytování právních rad.

Sledujte webové stránky Marter i sociální sítě facebook, InstagramLinkedIn. O veškerém dění v týmu M.arter vás informujeme průběžně v našem newsletteru. Budete tak v obraze, jaké programy a tipy pro vás připravujeme.

Kdo je Drahomíra Němcová

Michaela Staňková

Nikoho nepřekvapilo, že Draha vystudovala Právnickou fakultu v Olomouci, protože už od mala chtěla pomáhat lidem s řešením jejich právních problémů. Před dětmi pracovala jako firemní právník v soukromé televizi, kde pochopila, co obnáší komunikace s kreativci.

Je vdaná, zatím mají 2 děti a rodičovskou považuje za obrovskou školu emoční inteligence a osobního růstu.

Miluje latino a tanec obecně. Kdysi jí její učitelka zpěvu přemlouvala ke studiu na konzervatoři. Zpěv si nechala jako koníček.   

Během rodičovské přemýšlela, jak pomoct rodičům získat zpět sebevědomí a v klidu opět vplout do pracovního procesu. Když poznala komunitu M.arter, stala se ambasadorkou a píše právní články nejen na náš blog.

KONTAKTY:

    Na článku spolupracovala redaktorka blogu Gabriela Kašparová.