Sorting by

×

Andrea Bohačíková
Odhadovaná doba čtení do 3 minut

Našim cílem v M.arter je sladit rodinný život s kariérou dle potřeb každého rodiče a to dle hesla: Rodičovská není brzda, když nechcete. Proto pro vás neustále sledujeme trendy, novinky i novelizace na trhu práce.

V aktuálním roce chystá český pracovní trh plno změn

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR jimi chce podpořit produktivitu a efektivitu práce. Tyto změny se dotknou jak zaměstnanců, tak firem. Jedná se částečně o reakci na ekonomickou situaci, ale zejména o nutnou transpozici, neboli zapracování, dvou směrnic EU do českého práva: Směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU.

Některé ze změn jsou již platné, některé jsou zatím v legislativním procesu.

připomínkování  práce legislativa

A) Již přijaté změny zákoníku práce

Novela zákoníku práce platná od února 2023 přináší zvýhodňující částečné úvazky

Jedná se o první vlaštovku k podpoře flexibility práce a také první legislativní zářez naší organizace Marter. Zákon zavádí slevu na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro zaměstnavatele ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, za které bude sleva náležet. Sleva se vztahuje na uzavřené zkrácené úvazky v rozsahu 8 až 30 hodin týdně s těmito skupinami zaměstnanců:

  • osoby starší 55 let;
  • rodiče dětí do 10 let (včetně pěstounů);
  • osoby pečující o někoho blízkého, kdo je odkázán na cizí pomoc (stupeň závislosti II);
  • studenty středních nebo vysokých škol nebo zaměstnanců s čerstvou rekvalifikací;
  • osoby se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce a osoby na rekvalifikaci.

Pokud víte o zaměstnavateli, který je otevřen částečným úvazkům, nebo nad nimi váhá. Neváhejte mu o dané možnosti říci. A pokud jste jím vy sami, využijte jí. Staňte se zaměstnavatelem, který věří v nový způsob práce, ve flexibilitu. Bude to vaší konkurenční výhodou. Své nové pracovníky můžete získat třeba díky našemu inzertnímu portálu na flexibilní úvazky.

Najít částečný úvazek je v Česku stále komplikované. Minulý rok jen 5,7 % úvazků na pracovním trhu pokrývalo poloviční úvazek, v porovnání v EU je to průměrně 32 % částečných úvazků. Když jsme si dělali průzkum u zaměstnavatelů z Mostecka, Ústecka i Ostravska, kde je to s částečnými úvazky mnohem horší než např. v Praze a Středočeském kraji, zjistili jsme, že by zdejší zaměstnavatele taková podpora mohla pozitivně motivovat k nabídce částečných úvazků. Zatímco v Praze a Středočeském kraji nám bylo řečeno, že tento krok je zcela zbytečný. Uvidíme, jaká bude realita.

home office práce

B) Plánované změny zákoníku práce

Nyní jsou v legislativním procesu a v poslanecké sněmovně se budou projednávat od 7. února 2023.

Pevná pravidla pro Home-Office

Z důvodu implementace směrnice EU o rovnováze pracovního a soukromého života, ale také v reakci na energetickou krizi přichází česká vláda s nastavením jasných pravidel pro tzv. Home-Office, neboli práci z domova. A to v době, kdy nabídka této formy práce v současnosti u nás klesá. 

V roce 2022 jsme měli 27 % pracovních nabídek s možností práce z domova. Při čemž v roce 2021 tato nabídka tzv. home office činila 40 %. Můžeme zde sledovat trend poklesu nabídky ze strany firem. Což je paradox, jelikož Češi už neberou Home-Office za pracovní benefit, ale jako standard, který na pracovním trhu požadují. 

Nová právní úprava stanoví, že práci na dálku bude možné sjednat pouze písemnou formou. Dále uvádí náhrady nákladů ze strany zaměstnavatele, a to paušální částkou, která by měla pokrývat: energie, teplo a vodu.

Aktuálně se hovoří minimálně o 2,80 Kč / započatá hodina práce. Daná částka se nebude zahrnovat do výdělku zaměstnance. Přesnou částku pro každý rok by mělo stanovit Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve své vyhlášce. Ve hře je taky valorizace dle aktuální situace.

Zmíněný paušál si zaměstnavatel bude moci odečíst z nákladů. Firmy také získají možnost ve specifických situacích dokonce Home-Office nařídit, a to bez nutnosti písemné dohody, např. živelné pohromy, pandemie aj. 

Tento návrh bude cílit zejména na: 

  • těhotné zaměstnankyně,
  • lidi, kteří pečují o dítě do 9 let,
  • pracovníků, kteří pečují o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby.

Pokud výše uvedeným skupinám zaměstnanců zaměstnavatel nevyhoví jejich žádosti o tzv. práci z domova, bude povinností zaměstnavatele své rozhodnutí písemně zdůvodnit. Nově by se měla také dohoda o Home-Office sjednávat písemně. Pokud by nedošlo k uzavření dohody, vystavuje se zaměstnavatel pokutě až do výše 1 milionu Kč.

I na tuto novelizaci jsme si za M.arter dělali online průzkum s desítkami firem z ČR a několika tisíci rodičů. Dle jeho výsledků tento krok nijak zvlášť nevítají zaměstnavatel ani zaměstnanci či potenciální kandidáti z řad rodičů malých dětí. Více než 75 % naší komunity proaktivních rodičů, která aktuálně čítá kolem 8 000 rodičů, se bojí, že tato novela způsobí jen další pokles nabídky Home-Office na pracovním trhu.

Při tom dle údajů z našeho inzertního portálu na flexibilní úvazky víme, že když se v nabídce objeví právě práce na dálku, a to nejlépe na 100 %, je tato pracovní pozice obsazena rychlostí blesku.

štěstí, sebeláska, seberozvoj, afirmace

Podmínky dovolené pro pracovníky na DPP a DPČ

Tato novela by měla zavést zaměstnavatelům povinnost poskytovat dovolenou pracovníkům na dohody o provedení práce (DPP) a o pracovní činnosti (DPČ). Což výrazně ovlivní administrativu zaměstnavatele. Pro délku dovolené u DPP se bude pro účely dovolené počítat s tím, že je týdenní pracovní doba 10 hodin týdně (bez ohledu na realitu).

Podmínky ošetřovného pro pracovníky na DPP a DPČ

Nárok na ošetřovné u DPP nebo DPČ by měli nově získat pracovníci, jejichž smlouva zakládá účast na nemocenském pojištění si touto formou vydělají nad rámec zákonných limitů (u DPP se jedná o částku od 10 001 Kč / měsíc a u DPČ o výdělek od  4000 Kč / měsíc).

Ostatní podmínky pro dovolenou na DPP a DPČ i ošetřovné by měly zůstat stejné jako u běžného pracovního poměru.

Plánování práce pro pracovníky na DPP a DPČ

Novela zákoníku práce má také zahrnovat povinnost zaměstnavatele hlásit týdenní rozpis práce. Ten by měl být předán zaměstnanci pracujícím na DPP nebo DPČ s týdenním předstihem.

Dohodáři se svým postavením výrazně přiblíží zaměstnancům v hlavním pracovním poměru. Již teď máme od našich klientů – zaměstnavatelů zprávy, že to pro ně znamená administrativní zátěž, na kterou se postupně připravují. Zvláště se dotýká firem o velikosti tisíce zaměstnanců, které představují na českém trhu práce klíčové hráče.

podpis elektronický podpis pracovní smlouva práce dohoda

Pracovní smlouvy elektronicky

Tato novela by měla přinést zjednodušení pro doručování pracovněprávních dokumentů. Jedná se o možnost zasílat vybranou dokumentaci přes e-mail či datovou schránku. Mělo by sem spadat: uzavření pracovní smlouvy elektronicky, dodatky k pracovní smlouvě nebo dohody o skončení pracovního poměru zaslané elektronickou formou. Stačit by měl elektronický podpis. Přísná pravidla by měla zůstat pouze u dokumentů založených na jednostranném jednání. Novinkou bude i pracovní smlouva uzavřená e-mailem nebo přes datovou schránku. Výpovědní lhůta bude do 7 dnů od jejího doručení, a to pouze v případě, kdy ze strany zaměstnance nedošlo k začátku výkonu práce.

pracující otec, otcovská dovolená

Písemná žádost zaměstnavateli o rodičovskou dovolenou pro otce

Přestože bylo doposud dobrým zvykem, ale nikoliv povinností, žádat o rodičovskou dovolenou pro otce písemně, nyní bude písemná žádost povinná. 

Všechny zmíněné novinky mají za následek, že bude nutné ve firmách aktualizovat vzory pracovních smluv, HR procesy, někde i IT procesy i jiné interní procesy. Právě s tím vším našim klientům z řad velkých zaměstnavatelů také pomáháme.

Pokud vás zajímá aktuální dění na trhu práce či, jak zařídit, aby rodičovská nebyla brzda pro rodiče i zaměstnavatele, sledujte nás na sociálních sítích nebo nás rovnou kontaktujte.

Sledujte webové stránky Marter i sociální sítě facebook, InstagramLinkedIn. O veškerém dění v týmu M.arter vás informujeme průběžně v našem newsletteru. Budete tak v obraze, jaké programy a tipy pro vás připravujeme.

Na textu s autorkou spolupracovaly právnička Drahomíra Němcová a redaktorka blogu M.arter, Gabriela Kašparová.

Úvodní fotografie a foto pracujícího otce od brandfotografka Kateřina Ceralová.

Kdo je Andrea Bohačíková

Andrea Bohačíková, Marter, business

Andrea se od roku 2017 aktivně věnuje oblasti negativních dopadů rodičovské dovolené, diverzitě a začleňování žen po rodičovské dovolené na pracovní trh.

Zaměstnavatelům pomáhá s managementem rodičovské dovolené, nastavováním HR procesů a vzděláváním jejich zaměstnanců na rodičovské i liniového managementu 

Kromě vedoucí pozice v organizaci Marter mentoruje startupy, neziskové organizace i jednotlivce.

V roce 2019 získala ocenění Freedompreneur of the Year 2019 Central European Startup Awards. 

V roce 2021 spoluzaložila informativní a networkingovou platformu Jaké chceš Česko.

KONTAKTY: