Mastermind setkání - byznys během rodičovské​

Pravidelně se setkáváme vždy první čtvrtek v měsíci ve skupině maximálně 7 žen, které jsou na rodičovské, ale zároveň berou toto období jako příležitost ke startu či rozvoji vlastního podnikání nebo posunu v profesní oblasti. Je jedno, jestli jste zaměstnankyně, freelancerky, podnikatelky nebo jen chcete změnu a nevíte, jak na to – nabízíme bezpečný a podpůrný prostor pro sdílení vašich nápadů, obav, problémů nebo potřeb formou setkání s prvky mastermind skupiny.

Co je to mastermind?

Jedná se o moderovanou diskuzi, kdy každá z účastnic ve vyhrazeném čase získává od ostatních zpětnou vazbu případně motivaci stanovit si a splnit konkrétní úkoly.

Benefitem takového setkání je i navazování nových přátelských či obchodních kontaktů.

Poznáte ženy v podobné životní situaci, spojíte své síly ve společném projektu apod.

Můžete chodit pravidelně nebo zkusit využít zpětnou vazbu jednorázově.

Naše pravidla

   Co se řekne, zůstává uvnitř skupiny,

 Podpora resp. konstruktivní zpětná vazba (nehledat, proč to nejde, ale jak by to šlo),

O dětech se pobavíme v neformální části, vyhrazený čas je o vás/vašich projektech.

Jak to probíhá?

Na začátku se představíme a každá z účastnic řekne, jestli chce sdílet své téma (formulaci nápadu, problému, obavy nebo potřeby je dobré si promyslet předem).

Podle toho se rozdělí celkový čas setkání na jednotlivé účastnice. Většinou to bývá 15-20 min. Při sdílení pak hledáme s ostatními cesty, jak nasměrovat každou z vás k vyřešení nebo posunu v tématu. 

Není to tak, že byste z celkového času profitovaly jen ve vašem úseku, ale často když “radíte” ostatním, nacházíte v tom i řešení pro sebe. 

Na závěr by si každá účastnice měla definovat svůj cíl a první krok/y, které k jeho dosažení uskuteční. Může si dát i veřejný závazek, že nějaký úkol splní do určitého termínu – přímo osobně nebo formou on-line dokumentu sdíleného se všemi účastnicemi. Plnění úkolu se může “zkontrolovat” online nebo na příštím setkání.

Funguje to jako skvělá motivace i k nepříjemným nebo dlouho odkládaným úkolům.

Kdo vede mastermind?

Jana Pokorná

Jana organizuje v Brně workshopy M.arter a pomáhá s budováním komunity zdejších žen. Přispívá také k PR a mediální komunikaci M.arter. 

Mgr. Jana Pokorná vystudovala žurnalistiku a sociologii na Masarykově Univerzitě a po pracovních zkušenostech v oblasti interní komunikace se vydala na volnou nohu do oblasti médií a PR. V České televizi spolupracovala jako redaktorka a moderátorka sportovního zpravodajství, později editorka regionálního zpravodajství na webu ČT24, v oblasti sportu nebo vzdělávání poskytovala kompletní PR servis včetně copywritingu nebo správy sociálních sítí jednotlivým projektům a společnostem. Realizovala také individuální kurzy mediální komunikace. 

Má dvě děti, ale jako OSVČ působí i během rodičovské. Chce motivovat ostatní mámy/otce k tomu, aby využívaly toto období nejen k péči o děti, ale také k vlastnímu rozvoji. Ujala se proto role moderátorky mastermind setkání a snaží se účastnicím předat své zkušenosti z podnikání na volné noze a také zajímavé zdroje a nástroje z byznysu a oblasti slaďování pracovního a rodinného života.