Kdy se opět setkáme?

Téma setkání: NA VOLNÉ NOZE

Každé online setkání bude doprovázet téma, díky kterému budete moci najít odpovědi na otázky, které postrádáte.

Setkáme se online, ve skupině maximálně 6 žen/mužů, kteří jsou na mateřské a rodičovské ale zároveň řeší svůj byznys i v aktuální situaci. 

Jedná se o setkání s hostem se silným příběhem i know-how, který vám dokáže pomoci, nasměrovat vás i inspirovat. 

Nabízíme bezpečný a podpůrný prostor pro sdílení vašich obav, problémů, potřeb případně i nápadů formou setkání s prvky mastermind skupiny.

Co je to mastermind?

Jedná se o online moderovanou diskuzi, kdy každá z účastnic ve vyhrazeném čase získává od ostatních zpětnou vazbu případně motivaci stanovit si a splnit konkrétní úkoly. 

Benefitem takového setkání je i navazování nových přátelských či obchodních kontaktů. 

Poznáte ženy v podobné životní situaci, spojíte své síly, navzájem se podpoříte a pomůžete si apod.

Jak to probíhá?

Na začátku se představíme a každá z účastnic řekne, jestli chce sdílet své téma (formulaci problému, obavy, potřeby případně nápadu je dobré si promyslet předem).

Podle toho se rozdělí celkový čas setkání na jednotlivé účastnice. Většinou to bývá 15-20 min.

Při sdílení pak hledáme s ostatními cesty, jak nasměrovat každou z vás k vyřešení nebo posunu v daném tématu. Není to tak, že byste z celkového času profitovaly jen ve vašem úseku, ale často když “radíte” ostatním, nacházíte v tom i řešení pro sebe.


Na závěr by si každá účastnice měla definovat svůj cíl a první krok/y, které k jeho dosažení uskuteční. Může si dát i veřejný závazek, že nějaký úkol splní do určitého termínu.

Funguje to jako skvělá motivace i k nepříjemným nebo dlouho odkládaným úkolům

Naše pravidla

Co se řekne, zůstává uvnitř skupiny.
Podpora resp. konstruktivní zpětná vazba (nehledat, proč to nejde, ale jak by to šlo

Kristýna Maková

průvodkyně, copyeditorka, ideama(r)kerka a lektorka na volné noze

Host setkání

Kristýna je průvodkyně, copyeditorka, ideama(r)kerka a lektorka na volné noze, žena mnoha profesí, které jako červená nit propojuje téma komunikace. Působila  téměř devět let v zahraničním vysílání Českého rozhlasu jako webeditorka. Věnovala  se také redaktorské činnosti pro krajanské vysílání, a to i poté, co opustila webeditorské místo a její spolupráce s Českým rozhlasem byla už jen externí. 

Pokračování a více informací o Kristýně zde

Co společně s ostatními probereme?

Jak se lépe zviditelnit (Sociální sítě, grafika a PR)

Otázka vlastního byznysu?

Jak najít nové klienty v tomto chaosu?

Jak můžeš přispět k řešení problémů kolem sebe?

Jak udržet nebo upravit své podnikání?

Jak začít podnikat v téhle té oblasti?

Nebo sdílet jakýkoliv nápad, problém, obavu nebo potřebu týkající se  ženské postavení ve společnosti, gender, osobní rozvoj a tvořivé činnosti či jiné…

Moderátoři Online mastermind setkání s hostem

Jana Pokorná

Coordinátor Brno

Andrea Bohačíková

CEO & Founder

Hosti na které se můžete těšit

silný příběh i know-how

Kristýna Maková

průvodkyně, copyeditorka, ideama(r)kerka a lektorka na volné noze

Kristýna Maková

průvodkyně, copyeditorka, ideama(r)kerka a lektorka na volné noze

18.11 od 9:00 - 11:00

Jitka Kadlcíková

aktivní advokátka a méně aktivní zapsaná mediátorka

Jitka Kadlcikova

aktivní advokátka a méně aktivní zapsaná mediátorka

8.12 od 9:00 - 11:00

Michaela Habartová

Podnikatelka a zakladatelka M&M dortiky.cz

Michaela Habartová

Podnikatelka a zakladatelka M&M dortiky.cz

od 9:00 - 11:00

Hosti kteří již mastermind navštívili

Kateřina Glazar Kynclová

Redaktorka a obsahová manažerka startupového portálu vládní agentury CzechInvest

Kateřina Glazar Kynclová

Redaktorka a obsahová manažerka startupového portálu vládní agentury CzechInvest

Jaroslav Průcha

šéfredaktorem ekonomického a investičního portálu Roklen24.cz​

Jaroslav Průcha

šéfredaktorem ekonomického a investičního portálu Roklen24.cz​

Nika mazániková

PR koordinátorka organizace nesehnutí

Nika Mazániková

PR koordinátorka organizace NESEHNUTí

Jaroslav Průcha

šéfredaktorem ekonomického a investičního portálu Roklen24.cz​

Jaroslav Průcha

šéfredaktorem ekonomického a investičního portálu Roklen24.cz​

Nika mazániková

PR koordinátorka organizace nesehnutí

Nika Mazániková

PR koordinátorka organizace NESEHNUTí