#spolutozvladneme

Host se silným příběhem i know-how

NIka Mazániková

Nika je velmi obyčejná žena. Jedna z mnoha matek se dvěma dětmi, která zůstala na výchovu sama.

Už před rodičovskou dovolenou studovala psychologii. Je to téma, které jí provází celým životem a vynořuje se v rozmanitých podobách. Tehdy však studium nedokončila. To se jí ale podařilo až před pěti lety a v současnosti dokončuje magisterské studium genderových studií na Univerzitě Karlove v Praze. Kombinace psychologie a genderu je logickým vyústěním jejího zájmu o ženy jako skupinu ve velice specifickém postavení v rámci společnosti.

V roce 2013 s dlouholetou kamarádkou založila nejen dětskou kavárnu Kraválna v Brně, kde se snažily a stále snaží  vytvářet prostor pro rodiče a jejich děti. Kraválna má být prostorem, kde se budou cítit dobře, ale zároveň se zde budou chtít i potkávat, sdílet a třeba se i učit. Prvních několik let se zvládly věnovat především provozu jako takovému, v současnosti směřují k rozvoji nadstavbového programu zaměřeného na osobní rozvoj, ekologickou domácnost, tvořivé činnosti a vědomý pohyb. V souvislosti s tímto směřováním se také cesty protnuly s platformou M.arter.

czech

V průběhu činnosti v Kraválně Nika postupně rozvíjela své schopnosti na poli sociálních sítí, grafiky i PR obecně a dnes ji oblast psychologie publika sociálních sítí živí.  Působí jako koordinátorka PR v brněnské organizaci NESEHNUTÍ. Zároveň je členkou týmu F:ÉRA (dříve Ženská práva jsou lidská práva), kde se všichni prostřednictvím informačních a vzdělávacích aktivit snaží přenést diskuse z odborných kruhů mezi širší veřejnost a do všedního života a tím spoluvytvářejí prostor pro změnu stereotypních představ o roli žen a mužů ve společnosti. Známý je například jejich projekt Sexistické prasátečko, v současnosti se ale daleko více než sexismu v reklamě věnují vzdělávání.

Komunikaci s veřejností se věnuje ale také jako freelancerka a je k dispozici několika subjektům jako poradkyně pro jejich prezentaci nejen skrze sociální sítě.

Nadále se rozvíjí v oblasti psychologie, konkrétněji psychoterapie, a do budoucna plánuje soukromou psychoterapeutickou praxi v přírodní zahradě, kterou postupně buduje na statku v Moravském Krasu.

Její život je velmi pestrý, šťastný a samostatný, a právě takový by přála každému z vás.