Sorting by

×

Právní minimum pro zaměstnavatele: mateřská a rodičovská dovolená

Délka videokurzu: 120 minut

Co vám videokurz přinese:

Dostane se vám odpovědí na otázky typu:

 • “Jak mám jako zaměstnavatel řešit odchod na mateřskou?”
 • “Má zaměstnankyně povinnost oznámit, že je těhotná?”
 • “Jak je to s čerpáním rodičovské dovolené a s návraty nebo úpravami čerpání nastavené rodičovské dovolené?”
 • “Jak mám jako zaměstnavatel postupovat, když se mi zaměstnanec po ukončení rodičovské vrací do práce a já pro něj nemám původní pracovní místo?”
 • “Jak řešit ukončování pracovních poměrů rodičů vracejících se z rodičovské dovolené?”

– Představí základní pravidla hry v souvislosti s mateřskourodičovskou dovolenou a právem v ČR.
– Poukáže na praktická rizika související s nedodržováním právních nároků a povinností v otázce rodinné firemní politiky.
– Představí možnosti, jak případnému překračování zákona a možným postihům předejít.

Osnova videokurzu:

 • vysvětlení základních pojmů
 • problematika odchodu na mateřskou dovolenou
 • problematika nástupu na rodičovskou dovolenou
 • výkon práce během mateřské a rodičovské dovolené
 • právní nároky a povinnosti při ukončení rodičovské dovolené
 • otázka zástupu zaměstnance při rodičovské dovolené
 • správné ukončování pracovních poměrů
 • závěrečné shrnutí a doporučení plynoucí z videokurzu
David Šupej, specializace, pracovní právo, právo, návrat z mateřské a rodičovské, dovolená, výpověď ze zaměstnání, pro ženy, muže

Lektor: David Šupej

Právník, lektor

 • Advokát z advokátní kanceláře Sedlakova Legal s.r.o se specializací na pracovní právo.
 • Pracovnímu právu se věnuje od svých začátků v advokacii.
 • Sedlakova Legal s.r.o advokátní kancelář je partnerem malých i velkých zaměstnavatelů, ale nebojí se zastat i zaměstnanců, kteří se na ně obrátí.