Sorting by

×

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (v kanceláři i z domova)

BOZP, praktický průvodce, ebook, rozvíjíme potenciál žen i mužů na rodičovské dovolené,

Popis

Jedná se o jednu ze základních povinností zaměstnavatele, kterou mu ukládá Zákoník práce. V e-booku se věnujeme nejen stávající legislativě bezpečnosti práce, rizikům takového výkonu práce a tomu jak jim předcházet, ale také rozdílům v pracovních úvazcích a z nich vyplývajícím závazkům a rizikům.