Sorting by

×

Restart kariéry v digitálním prostředí:

Transformace a zdůraznění silných stránek v online éře

Rozklíčujeme to podstatné, odhalíme vlastní překážky a posuneme vaše podnikání dál

Obsah kurzu

  • Kurz je zaměřen na zvýšení kompetencí a dovedností účastníků v oblasti digitálních technologií a IT, což jsou oblasti žádané na trhu práce. Jde tedy o obor perspektivní z hlediska uplatnění.
  • Kurz pomáhá účastníkům s profesní tranzicí a kariérním rozvojem směrem k IT profesím, a to formou rekvalifikace (reskilling) i formou rozšíření stávajících dovedností (upskilling).
  • Součástí kurzu je rozvoj měkkých dovedností důležitých pro úspěch na trhu práce – sebeprezentace, osobní značka, práce s kariérní vizí, networking.
  • Kurz zahrnuje i přípravu na výběrové řízení v podobě simulovaných pohovorů a zpětné vazby.
  • Využívá kombinaci školení, koučinku i sdílení zkušeností v malé skupině.
  • Provedení kurzu online reflektuje aktuální trendy na trhu práce.

Možnosti pracovního uplatnění

$

posílení dovednosti při hledání zaměstnání či startu práce na volné noze v jakémkoliv oboru spjatém s digitalizací či na juniorních “entry” IT pozicích

$

zvýšení šance získat práci po delších profesních pauzách (zejména po rodičovské, po období péče o jiného člena rodiny, po vlastní delší nemocenské atp.)

$

zkrácení času skrz zvýšení efektivity při hledání zaměstnání v novém (tech) oboru

$

jasnější povědomí o plusech a mínusech u variant práce v IT světě: zaměstnání

$

práce jako osvč – projektové práce na dohody

Rozložení výuky

$

Jde o 2 měsíční kurz, kde se účastníci 8x potkávají online každý týden na 2 hodiny. Celkový rozsah výuky je tedy 16 hod.

$

Mezi každým setkáním dostávají úkol, kde samostatná práce zabere v průměru cca 0,5 hod tj. celkem jde o 8 hod samostatné práce, která je vždy na začátku dalšího setkání vyhodnocována.

$

Mezi 7. a 8. setkáním každý účastník absolvuje 1hod mock interview tj. pohovor nanečisto s dobrovolníkem z řad náborářů.

O lektorce: Petra Drahoňovská

Petra pomáhá lidem na jejich profesních křižovatkách, ať už mění zaměstnání nebo se rozhodnou nastartovat vlastní podnikání. Petře prošlo workshopy už přes 11 tisíc účastníků, a individuálně provázela kariérní změnou více než 3 tisíce lidí. V kariérku (kariérové poradenství a koučink) se zaměřuje hlavně na témata velkých profesních změn, práce na dálku, na návraty po profesních pauzách a kariérní podporu expatů. Petra tvoří vlastní online i tištěné produkty (Kariérový diJÁř, Kariérové karTY ad.) a pomáhá rozvíjet také komunitu kariérových poradců, a to psaním článků, sdílením tipů a nástrojů zdarma na KarieroveTipy.cz). Je spoluautorkou národního standardu profese Kariérový poradce, 3x byla oceněna Národní cenou kariérového poradenství jako jednotlivec a 3x jako metodik různých týmů vč. nastavení kariérového programu Digitální akademie Czechitas. Od 2015 pracuje pravidelně půl roku z ČR a půl roku z Guatemaly a Mexika, kde již dvakrát realizovala inspirační KarierovyRetreat.cz.