Zdravíme vás!

Rády bychom vás pozvaly k pročtení několika důležitých informací spojených s vaší registrací na naše akce a registrace.

 1. Obsah těchto stránek je pro vaše osobní využití, nikoli ke komerčnímu použití.
 2. K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.
 3. Vyhrazujeme si právo k případné změně textů na webu.

V případě, že nebudete v našich podmínkách s čímkoli souhlasit, je nám to líto, ale registraci prosím nedokončujte – registrací totiž potvrzujete, že s našimi podmínkami souhlasíte.

Vyplněním/zasláním svého CV a registrací ve formuláři o práci souhlasíte s následujícími podmínkami a zásadami:

SOUHLAS SE SPRÁVOU, ZPRACOVÁNÍM A UCHOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů včetně fotografie (bude-li poskytnuta) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění v rozsahu údajů a informací uvedených v zaslaném dokumentu, dokumentech či vyplnění registračního formuláře na webu a v  databázi organizace M.arter z.ú. sídlem Frýdlantská 1310/23, Kobylisy, 182 00, Praha IČ: 08195595 za účelem propojení s třetí stranou. Správa, zpracování a uchování osobních údajů, včetně poskytnuté fotografie, bude probíhat v rozsahu nezbytném nejdéle však 1 rok pro naplnění účelu stanoveného v předchozí větě. 

Současně potvrzuji, že osobní údaje a informace uvedené v zaslaném dokumentu či dokumentech a elektronickém formuláři jsou pravdivé, přesné a úplné. 

Dále souhlasím, že do vašich data může být nahlédnuto třetí stranou nebo mohou být předány třetí straně (zaměstnavatel, budoucí zaměstnavatel, organizace či jiné).  

Správci databáze jsou Barbora Hošková a Andrea Bohačíková. Tyto osoby jsou plně oprávněny nahlížet a manipulovat s vašimi zaslanými dokumenty a šířit je třetí straně za účelem propojení se ze zaměsnavatelem po předchozím souhlasem.

V souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (“GDPR”) vám v souvislosti se zpracování osobních údajů náleží následující práva:

 • právo na přístup ke svým údajům
 • právo na opravu a odstranění nesprávných údajů
 • právo na podání vysvětlení ohledně zpracování
 • právo odvolat souhlas se zpracováním

Zaregistrováním se na workshop souhlasíte s tím, že:

V případě, že by lektor poskytl své učební materiály(prezentaci,či jiné materiály) jsou předmětem autorského práva lektora a slouží pouze pro vaši vlastní potřebu. Není tedy možné je jakýmkoliv způsobem šířit dál.

Učební materiály organizace M.arter z.ú. neposkytuje, protože nejsou jejím majetkem ale majetkem Lektora a jeho autorských práv. Jenom on sám, může rozhodnout, zda své materiály poskytne třetí straně.  

Práva a povinnosti M.arter:

Organizace M.arter si vyhrazuje právo vás nepříjmout na další akce, pokud:

 • po přijetí registrace na akci nedorazíte a svou neúčast předem neomluvíte;
 • po přijetí vaší registrace na workshop neuhradíte do stanoveného data účastnický poplatek a zároveň svou účast neodhlásíte, ani neposkytnete důvody neprovedené platby;
 • budete negativně narušovat chod a atmosféru našich akcí. Přátelská, bezpečná, podpůrná a synergická atmosféra je jedním z našich hlavních cílů . Pokud budete workshopy opakovaně narušovat i po upozornění na vaše chování, může vás některý z pořadatelů nebo lektorů požádat, abyste workshop opustila a vyhrazujeme si právo vás na další akce nepřijmout;
 • na workshop dorazíte pod vlivem alkoholu nebo jakýchkoliv jiných návykových látek. Tyto látky není možné užívat ani během workshopu. V případě, že budete narušovat průběh workshopu výše zmíněným způsobem, může vás navíc některý z pořadatelů nebo lektorů požádat, abyste workshop opustila;

Organizace M.arter si vyhrazuje právo na svůj vlastní systém a kritéria pro výběr účastnic na své akce, informace o tomto systému účastnicím zpřístupní na základě jejich žádosti.

Obchodní podmínky – storno podmínky: 

M.arter z.ú.

IČ: 08195595

Sídlo: Frýdlantská 1310/23, Kobylisy, 182 00 Praha 8

Korespondenční a fakturační adresa: Hasova 3092/4, Modřany, 143 00 Praha 4

Bankovní spojení: 2401644906/2010

E-mail: marter@marter.cz
Web: www.marter.cz

Storno registrace:

V případě stornování účasti peníze po zaplacení nevracíme a učební materiály nezasíláme. 

Poskytovatel služeb:

 1. Poskytovatel je oprávněn zrušit registraci ,,rezervaci” služby nejpozději 1 den před sjednaným registrovaným termínem workshopu. (a to nejpozději do 19:OO hod.).
 2. Poskytovatel je oprávněn zrušit akci z těchto provozních důvodů: kapacita workshopů nebyla naplněna, nemoc, rodinné důvody, hospitalizace a jiné důvody, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.
 3. V případě storna workshopu z provozních a jiných důvodu, je Provozovatel povinen, vypsat nový náhradní termín worskhopu a informovat příjemce služby o náhradním termínu zaplaceného workshopu nejpozději 14 dní  předem.
 4. V případě, že se příjemce služby nebude moci náhradního termínu zúčastnit, má právo na vrácení peněz nebo na výběr nového workshopu v té samé nominální částce, kterou zaplatil za neuskutečněný workshop v pevně stanoveném termínu , který si s předstihem zarezervoval a zaplatil.
 5. V případě, že si příjemce služby zvolí výplatu peněz formou voucheru je Poskytovate povinen vystavit voucher do 3 dnů od jeho žádosti. V tomto případě má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti voucheru popř. nebude-li možný náhradní termín nového vybraného workshopu v rámci doby platnosti voucheru, tak nejbližší možný termín dalšího vypsaného workshopu popř. nebude-li možný nový náhradní termín v rámci doby platnosti voucheru, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.
 6. Čerpání objednaného workshopu, platnost a rezervace platného voucheru na workshop lze využít výhradně na čerpání workshopů které, poskytovatel provozuje. Nelze směnit za peníze, či jinou službu.  

Ochrana osobních údajů

Při registraci vás můžeme požádat

 • o vyplnění osobních údajů typu: jméno, příjmení, email, telefon, informace o vaší situaci, profesi a počtu dětí. Tyto údaje slouží k tomu, abychom vám byli schopni zprostředkovat přístup na akci M.arter vč. zajištění jejího hladkého průběhu. Tyto údaje budeme vyžadovat pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytnou k uvedeným účelům.

V přihlašovacím formuláři máte možnost

 • zvolit si, jestli nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletterů, kterým vás jednou měsíčně informujeme o všech novinkách a workshopech M.arter i našich partnerů.
 • udělit souhlas s tím, že budete na workshopech fotografován/a a vaše fotografie budou poté zveřejněny na našich sociálních sítích i jiných kanálech, případně na sociálních sítích našich partnerů. Také tyto fotografie jsou pečlivě zabezpečeny a dbáme na to, aby byly námi i partnery užívány pouze ke stanovenému účelu. Zpracování probíhá v souladu s § 80 a n. z. č. 89/2012, občanského zákoníku.
 

Správcem údajů je M.arter z.ú. se sídlem Frýdlantská 1310/23, Kobylisy, 182 00, Praha.¨Zabezpečení osobních údajů splňuje požadavky dané z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů.

V souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (“GDPR”) vám v souvislosti se zpracování osobních údajů náleží následující práva:

 • právo na přístup ke svým údajům
 • právo na opravu a odstranění nesprávných údajů
 • právo na podání vysvětlení ohledně zpracování
 • právo odvolat souhlas se zpracováním

Více informací naleznete v Podmínkách zpracování osobních údajů.

Kdyby vám v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebylo cokoli jasné, ozvěte se nám na mojeudaje@marter.cz