Zajímá vás, jak budeme nakládat s vašimi osobními údaji?

V souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů bychom se s vámi rádi podělili o informace, jakým způsobem, za jakým účelem a proč dochází ke zpracování vašich osobních údajů, o jaké osobní údaje se jedná a jak jsou u nás zabezpečeny. Jakýkoliv údaj, který po vás požadujeme, má své opodstatnění, nezpracováváme jej pro jiné účely, než jsou specifikovány, a pomine-li nezbytnost zpracování, údaj vždy vymažeme. Zároveň se snažíme o co nejefektivnější zabezpečení údajů, tak, aby se k nim dostal pouze omezený počet oprávněných osob a aby v žádném případě nedošlo k jejich zneužití. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit a kontaktujte nás na adrese ………

1. Správce osobních údajů

Vaše údaje zpracovává zapsaný ústav M.arter z.ú., se sídlem Frýdlantská 1310/23, Praha 8 – Kobylisy, 182 00 (dále jen: „M.arter“).

2. Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti s registrací a účastí na našich workshopech a jiných akcích, na základě partnerské či obdobné spolupráce s námi na těchto akcích a na základě vaší aktivity na našem webu.

Registrační údaje

 • Jméno a příjmení
 • Email
 • Telefonní číslo
 • Aktuální stav – mateřská, rodičovská či těhotenství a případný konec  rodičovské dovolené (slouží k organizačním účelům workshopu i statistickým účelům).
 • Vaše profese a zaměření (slouží k organizačním účelům workshopu i statistickým účelům).
 • Fotografie a audiovizuální záznamy z workshopů, kterých se zúčastníte, a to na základě vašeho souhlasu. Fotografie budou zveřejňovány na našich webových stránkách a sociálních sítích, případně webových stránkách a sociálních sítích námi prověřených partnerů.
 • Zpětná vazba z workshopu

Fakturační údaje

Tyto údaje je nezbytné vyplnit pouze v případě, že po zaplacení workshopu požadujete vystavit fakturu.

 • Jméno a příjmení
 • IČ, příp. DIČ
 • Adresa bydliště/sídlo

Údaje, které získáme na základě vaší aktivity na naší webové stránce:

 • IP adresa
 • soubory cookies (v případě online služeb)
 • případně jiný online identifikátor

3. Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem:

 • přihlašování na naše workshopy
 • výběru účastníků na naše workshopy
 • pořádání a organizace workshopů a jiných akcí
 • zaslání informací o spuštění přihlašování na naše další aktivity, projevíte-li o tyto informace zájem
 • vyhodnocení zpětné vazby z workshopů
 • zabezpečení naší stránky
 • provozování naší stránky
 • zlepšování našich služeb
 • navázání a udržování partnerské spolupráce
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány
 • zasílání našich newsletterů plných novinek zajímavostí a dalších workshopů a v malém množství také nabídek našich partnerů (k zasílání newsletterů dochází na základě vašeho souhlasu, odhlášení z jejich přijímání je možno provést v odkazu umístěném v patičce newsletteru, popřípadě emailem: mojeudaje@marter.cz
 • prezentace naší činnosti na webu/sociálních sítích, příp. na webu a sociálních sítích našich, předem prověřených partnerů (týká se zveřejňování fotografií)
 • vykazování naší činnosti v souvislosti s projekty, kterých se účastníme (týká se zejména fotografií, jež však vždy vybíráme tak, aby na nich zobrazené osoby byly co nejméně rozpoznatelné)
 • zveřejňování zpětné vazby z workshopů, spolu s vaším jménem a fotografií (na základě vámi uděleného souhlasu)
 • přizpůsobení workshopů a služeb potřebám účastníků

4. Přístup k údajům

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. K předávání údajů dochází pouze ve výjimečných případech, vždy si ovšem pečlivě vybíráme partnery, kterým vaše data předáváme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům či k jejich jinému zneužití. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům, jsou:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našeho webu;
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme povinni některé vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

5. Délka zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu 3 let od vaší účasti na workshopu, a to zejména z důvodu vyřizování případných reklamací a stížností ohledně vaší účasti apod.

Osobní údaje uvedené ve fakturách zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy po dobu 10 let.

Pokud nám udělíte souhlas s fotografováním a pořizováním audiovizuálních záznamů, budeme váš souhlas považovat za udělený pro konkrétní workshop.

Pokud nám udělíte souhlas se zasíláním newsletterů, budeme váš souhlas považovat za platný po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ze zasílání newsletterů se můžete vždy odhlásit způsobem uvedeným na této stránce.

6. Titul zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme, v souladu s příslušnými právními předpisy, na základě těchto titulů:

 • poskytnutí služby, smluvní plnění (splnění smlouvy uzavřené mezi vámi a M.arter z.ú., na základě níž se účastníte workshopů);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat fakturační údaje po dobu 10 let);
 • zpracování, jež je nezbytné v rámci našich oprávněných zájmů (např. k zajištění bezpečnosti našeho webu);
 • vámi udělený souhlas, na jehož základě např. pořizujeme fotografie z workshopů nebo vám můžeme zasílat náš newsletter (obsahující v malém množství také nabídky našich partnerů).

7. Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, aby se tyto údaje nemusely zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookie nepoužíváme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce.

Více informací o cookies využívaných naší společností naleznete na stránce Prohlášení o cookies.

8. Odvolání souhlasu

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: mojeudaje@marter.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

9. Kontakt

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních údajů nás kontaktujte na e-mailové adrese:mojeudaje@marter.cz . V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abys nám vhodným způsobem prokázal/a svou totožnost, abychom si mohli ověřit vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům. 

Prohlášení o cookies:

Na základě § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, bychom vás rádi informovali, že naše webové stránky využívají tzv. cookies, tedy malé textové soubory, které si naše webové stránky uloží do vašeho počítače. Díky cookies zaznamenává webová stránka informace o vaší návštěvě, například informace o preferovaném jazyce a jiných nastaveních. Příští vaše návštěva této stránky tak může být mnohem jednodušší.

Cookies nevyužíváme pro účely reklamy, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů nebo k identifikaci vás jako konkrétních osob.

Níže popisujeme, jaké typy cookies používáme na naší webové stránce nebo jakým způsobem soubory cookie využíváme.  Více informací o zásadách ochrany vašeho soukromí pak naleznete na stránce Zpracování osobních údajů.  

Pokud má váš prohlížeč použití cookies povoleno, vycházíme z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies také v rámci naší webové stránky.

K čemu cookies používáme?

1. K uložení vašeho nastavení

Tyto soubory cookie umožňují našemu webu zapamatovat si informace, které mají vliv na vzhled nebo chování webu (např. o preferovaný jazyk).

2. Ke statistickým záznamům a měření návštěvnosti webu

Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty zjišťují, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se zde uživatelé chovají, co preferují a co je zajímá. Tyto informace nijak nepropojujeme s jinými informacemi. Víme tedy například, že naši stránku navštíví opakovaně xy lidí za měsíc. Nevíme ale jmenovitě, o které uživatele se jedná.

 

Využívání některých druhů cookies můžeš nastavit přímo ve svém prohlížeči

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů lze jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, případně je blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Více informací zjistíte v nápovědě svého počítače.

Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů:

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: marter@marter.cz